Beleid & Organisatie

Op deze pagina kunt u informatie m.b.t. het beleid en de organisatie vinden.

Onderstaand kunt u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement downloaden:

  • Statuten: Klik hier om de Statuten te downloaden.
  • Huishoudelijk Reglement: Klik hier voor het downloaden van het huishoudelijk reglement.

Daarnaast kunt u onderstaand het meerjarenbeleidsplan, de begroting 2023 en de jaarstukken downloaden:

  • Meerjarenbeleidsplan 2021-2025: Klik hier voor het downloaden van het meerjarenbeleidsplan.
  • Begroting 2023: Klik hier voor de Begroting 2023
  • Jaarplan 2023: Klik hier voor het jaarplan 2023 
  • Jaarstukken 2022: Klik hier voor de jaarstukken 2022
  • Jaarstukken 2021: Klik hier voor de jaarstukken 2021

De jaarstukken en de onderliggende data zijn inzichtelijk bij de ALV van de NKB en/of inzichtelijk op het bondsbureau.

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats door de kascommissie, die bestaat uit een afvaardiging van de afdelingen.

Ten slotte vind u onderstaand de Missie, Visie en de Doelstellingen van de NKB;

 

 

Lees meer

Bestuur

Bestuur NKB  
voorzitter Peter Zanderink
secretaris Harry Scholtenhave
penningmeester Tom Kemperink
2e voorzitter Jeroen Schoemaker
2e secretaris Wilfried Zieverink
2e penningmeester vacature

Rooster van aftreden:

Rooster van Aftreden   Bestuur NKB
2023 Secretaris + 2e penningmeester
2024 Penningmeester
2025 2e Voorzitter
2026 2e secretaris + voorzitter
2027 Secretaris + 2e penningmeester
2028 Penningmeester
Lees meer

Bondsbureau/Ledenservice

De NKB beschikt al jaren over een eigen bondsbureau, gevestigd in Tubbergen. Wij beschikken daar over 2 ruimtes waarvan er één is ingericht als vergaderruimte voor maximaal 12 personen. Hier vindt gemiddeld minimaal 1 x per week wel een vergadering plaats van bestuur en/of commissies.

Lees meer

Declaratie & Vergoedingen

Kosten en Declaratie

De kosten die gemaakt worden voor de commissies en de NKB kunnen (in overleg) gedeclareerd worden.

Graag voor alle kosten het declaratieformulier gebruiken en dit ingevulde formulier indienen via de mail naar Secretariaat@klootschieten.com.

Klik hier om het declaratie formulier te downloaden.

 

Vergoedingen

Lees meer