Verklaring omtrent gedrag

Sportiviteit en respect

De Nederlandse Klootschiet Bond en haar aangesloten verenigingen willen natuurlijk een veilig sportklimaat bieden, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: klootschieten. Om dit te waarborgen werkt NKB conform de regels zoals opgesteld door de NOC *NSF. Met de aanstelling van een Vertrouwenscontact persoon (VCP), invoering van aanname beleid vrijwilligers, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT), gedragsregels begeleiders en gedragsregels ter preventie Seksuele Intimidatie streven we naar een veilige sportomgeving voor alle leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers van de NKB en haar verenigingen. Zoals bij vele sportverenigingen zijn er vrijwilligers die meerderen taken uitvoeren. Ook zo de VCP binnen de NKB. Een melding bij Centrum Veilige Sport (www.centrumveiligesport.nl) behoort ook tot de mogelijkheden.

Doel VOG en VOT

Een VOG is een zeer geschikt middel om vrijwilligers te weren die eerder in aanraking zijn geweest met Justitie en hiervoor zijn veroordeeld. Echter komt het helaas vaak voor dat er geen veroordeling plaats vindt. Voor slachtoffers en gedupeerde verenigingen is dit zeer vervelend. Vaak gaat deze vrijwilliger weg bij de vereniging en kan gemakkelijk aan de slag bij een andere vereniging. Want zonder veroordeling, zal iemand gewoon een VOG krijgen.

Daarom zijn er naast het aanvragen van de VOG andere belangrijke stappen die een vereniging kan nemen voordat deze een samenwerking aan gaat met een nieuwe vrijwilliger, om zo mensen met ongewenste bedoelingen te weren uit de sport.

Naast de procedure bij Justitie is het belangrijk dat ook een procedure via het tuchtrecht van de bond wordt gestart.

Op deze manier kan iemand veroordeeld worden via de tuchtrechter en op deze wijze in het Register Seksuele Intimidatie (SI) terecht komen voor de jaren waarvoor iemand veroordeeld is.

Door het raadplegen van dit register door de vereniging, wordt het moeilijker gemaakt voor een persoon om ergens anders weer de fout in te gaan.

Veroordeling vindt plaats via het tuchtrechtelijke orgaan van NOC*NSF, deze kan op haar beurt straffen opleggen die meer raakvlak hebben met de sport.

Zo kunnen meldingen die geen kans van slagen hebben in het Justitionele traject aan de tuchtrechter voorgelegd worden.

Indien beide organen worden benaderd volgen er uit ieder traject gepaste straffen. Zo kan een zedendelict via de Justitionele weg veroordeeld worden met bijvoorbeeld 4 jaar gevangenisstraf. De tuchtrechter kan in dit geval de maatregel opleggen dat deze persoon levenslang wordt geweigerd in de sport. Deze persoon zal dus bij geen enkele vereniging aan de slag mogen als vrijwilliger.

 

Downloads:

Voor clubs Overzicht