Basisbegrippen/Uitleg

Kloot: een ronde en vaak houten bal. Loodrecht van drie zijden doorboord en gevuld met lood. Met dit laatste wordt het gewicht van de kloot bepaald, dit ligt tussen de 250 en 950 gram. Deze kloot dient met zover mogelijk (inclusief uitrollen) weg te gooien op een van te voren uitgezet parcours. Dit is in de meeste gevallen een aaneensluiting van straten.

Er is een grote diversiteit van wedstrijden mogelijk. Men kan de sport zowel individueel als in teamverband beoefenen. Het weggooien van de kloot dient onderhands te gebeuren. Middels een zwaai en een korte aanloop wordt er extra snelheid verkregen. Dit noemt men de `losse techniek`. In bepaalde delen van Twente gebruikt men echter de zg. slingertechniek. Door een volledige rotatie van de arm wordt er extra snelheid verkregen. Met name wedstrijden op zg.  veldbanen (speciaal aangelegde (gras)banen van zo'n kilometer lang) is men met deze spectaculaire techniek in het voordeel. Het derde onderdeel is het zg. zetten. Hierbij is het de bedoeling om de kloot zover mogelijk weg te gooien, daar alleen de afstand welke door de lucht wordt afgelegd meetelt. Met name een aantal Duitsers zijn gespecialiseerd in dit onderdeel. Een kloot van 475 gram wordt ongeveer 100 m ver weggegooid.

De Sport Overzicht