In de praktijk is gebleken dat er veel vragen zijn over wet- en regelgeving in de sport. Om meer inzicht te geven in juridische en fiscale zaken die van toepassing zijn voor sportverenigingen, hebben NOC*NSF, CIVIQ en IOS (in samenwerking met de NCSU, Ernst & Young en Holland van Gijzen) het ‘Handboek Wet- en regelgeving’ ontwikkeld.

Door het handboek ook digitaal aan te bieden op www.sport.nl/Bestuur & Management willen we verenigingen en verenigingsadviseurs ook in de toekomst op de hoogte houden van de meest actuele informatie.

Mocht u hierover nadere informatie wensen of b.v. een inlogcode nodig hebben, neem dan even contact op met het Bondsbureau.

 

Bijgaand treft u aan in het kader van “Goed Sportbestuur” van NOC*NSF 4 officiële reglementen als goedgekeurd op de jongstleden jaarvergadering van de NKB en FvKK”.

 

Model kiss-reglement ned klootschietersbond

Model klachtenreglement

Model seksuele intimidatie

Model tuchtreglement nkb