Afgelopen vrijdag, 3 maart, was de vrijwilligersavond in Dorpshuis De Huve te Tubbergen. In de zaal naast het bondsbureau was er een gezellig samenzijn met alle vrijwilligers waar de NKB op kan bouwen.

Naast het gezellige gedeelte waren ook enkele serieuze zaken. Er werden nog enkele bondsspelden uitgereikt, dit aan Frans Bossink en Gerrit Hofstee voor het vele werk wat zij verzet hebben voor de NKB.

Ook is de aftrap gegeven voor de campagne komklootschieten.nl. De verenigingen die aanwezig waren hadden de mogelijkheid om, als ze dit nog niet gedaan hadden, zich aan te melden voor deelname aan de campagne. Daarnaast zijn de promotiematerialen ook direct uitgedeeld, deze zullen op diverse plekken vanaf nu zichtbaar gaan worden.

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en wensen alle verenigingen veel succes met de campagne!