De trainingsgroep wil u bij deze alvast laten weten dat er op 28 september een nadere informatie avond is over
het trainingsprogramma dai is ontwikkeld voor jullie allen. Met name is er aandacht voor de oefenstof in de
sportschool en op het veld.straat.
U wordt hierover nader geinfomeerd.
Als “opwarmertje” krijgt u alvast het trainingsschema ( noteren in uw agenda kan geen kwaad !!!!)) en enkele
oefeningen