Beste sporters,
In de einduitslag van de voorronde CT, heb je kunnen lezen dat het aantal deelnemers die doorstromen naar het hoofdtoernooi, op onderdelen afwijkt van de eerder aangeven aantallen in het begeleidend schrijven hierover.
Op een aantal onderdelen scoorden enkele deelnemers een gelijk aantal punten (ex aequo), waardoor het aantal schoten/meters per wedstrijd moest uitwijzen wie aanspraak kon maken op deelname aan het hoofdtoernooi. Dit is in eerste instantie ook zo aangegeven.
In de eindevaluatie heeft de KC alsnog besloten om alle ‘ex aequo deelnemers’ alsnog toe te laten tot het hoofdtoernooi en tevens om een zo sterk mogelijk en compleet deelnemersveld te krijgen.
Om elke voorkeursbehandeling te voorkomen, dus los van persoon en/of afdeling-bond, is dit in alle voorkomende gevallen toegepast.
We kunnen ons voorstellen dat deze beslissing enige verwarring heeft doen ontstaan !!
Om verdere misverstanden in de toekomst te voorkomen, deze afwijking van de regel kan alleen worden toegepast op de voorrondes en niet op het hoofdtoernooi.
Hopelijk schept het bovenstaande weer duidelijkheid.
Met vriendelijke groet,
Kernploegcommissie.