De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft haar eindrapport gepresenteerd.
Dit rapport treft u bijgevoegd/hier aan. NOC*NSF heeft aangegeven de conclusies uit het rapport te delen en gaat nu graag met de sportbonden samen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.
 
Het rapport is mede tot stand gekomen met behulp van de ervaringen van een aantal slachtoffers.
André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF daarover:
“Laat ik eerst aangeven dat wij, net als de commissie, getroffen zijn door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder gebukt. We hebben veel respect voor degenen die hun ervaringen met de commissie de Vries hebben willen delen om daarmee het onderzoek mede mogelijk te maken.”
 
Met vriendelijke groet,
Geert Slot
Intern procescoördinator SIM onderzoek sport
NOC*NSF

Downloaden (PDF, 7.32MB)