De Nederlandse Klootschietbond heeft sinds afgelopen maandag 8 april een nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering werd Peter Zanderink  unaniem als voorzitter gekozen. 

 

Nieuwe leden

Zanderink neemt de taak over van Cees van der Sluis. Van der Sluis nam vorig jaar tijdens de ALV al afscheid van de voorzittershamer, maar zal nog wel zitting blijven houden in het bestuur als bestuurslid. 

Peter Zanderink wil in zijn functie als voorzitter de nadruk leggen op een groeiend ledenaantal voor de klootschietsport in de komende jaren. 

Marcel Zwiep neemt na 20 jaar bestuurslid afscheid in het bestuur. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor onder andere beleidsstukken en wedstrijdzaken. Hij werd bedankt door middel van een gouden bondsspeld en een mooie bos bloemen. 

Zijn functie, bestuurslid wedstrijdzaken en scheidsrechters, wordt overgenomen door Jeroen Schoemaker. 

 

Herkozen

Harry Scholtenhave, secretaris van het NKB bestuur, werd tijdens de ALV, unaniem herkozen voor zijn functie voor een nieuwe termijn van 4 jaar. 

 

Afscheid

Wim Baalhuis heeft tijdens de ALV de gouden bondsspeld ontvangen voor zijn inzet voor de juniorencommissie. Na jarenlange inzet neemt hij afscheid in de juniorencommissie. 

 

Op de foto ziet u van links naar rechts: Marcel Zwiep, Jeroen Schoemaker, Wim Baalhuis en de nieuwe voorzitter Peter Zanderink.