Zaterdag 12 april is de fusie tussen de Nederlands’n Kloatscheetbond en de Nederlandse Klootschietersbond officieel bekrachtigd. Onder toeziend oog van notaris mevr. M. Heitkamp werd in De Molenberg in Reutum de fusieakte getekend.

Nadat maandag 7 april de achterban zich unaniem had uitgesproken voor een fusie tussen de beide bonden stond zaterdag 12 april het officiële feestelijke deel op de agenda. Onder de bezielende leiding van opperspreekstalmeester Freddy Mensink passeerden de diverse sprekers de revue. Freddy begon zelf met een intro waarin hij de geschiedenis nog even kort door nam. Na dit intro werd een korte promotiefilm getoond waarin de drie speerpunten van de fusie; cultuur, jeugd en topsport aan de orde kwamen. Een heel mooi filmpje, gemaakt door Dennis Leussink die hiervoor terecht applaus ontving.

Daarna was het woord aan Burgemeester Stegers van Tubbergen die oud-burgemeester Smal memoreerde die jaren geleden al samen met zijn Oldenzaalse collega Nillisen lobbyde voor een samengaan. Aan het einde van zijn speech deelde hij nog een kwinkslag uit naar de Duitsers die nog steeds als twee bonden aangesloten zijn bij de IBA.

Hierna volgde de ondertekening van de akte waarbij de voorzitter en secretarissen van de drie organisatie achter de tafel plaats mochten nemen om hun handtekening te zetten. Onder leiding van Notaris mevrouw Marion Heitkamp en gecontroleerd door de burgemeesters Cazemier en Stegers werden de officiële handelingen verricht.

Als vrolijke noot in het programma had de organisatie besloten om rasartiest en rastukker Thijs Kemperink uit te nodigen. Op zijn eigen manier kreeg hij de lachers meerdere keren op zijn hand. Iedereen was enthousiast, vooral over de manier waarop hij mensen uit het publiek betrok in zijn sketches.

Na Thijs was het woord aan IBA president James O’Driscoll die memoreerde dat ook in Ierland een dergelijke fusie heeft plaatsgevonden. Hij feliciteerde de nieuwe bond namens de Ierse collega’s en gaf ook nog aan dat de Nederlander door de jaren heen een zeer prominente rol hebben gespeeld op internationaal gebied.

Dit werd ook nogmaal onderstreept door oud NKB voorzitter Halbo Bosker die een goa-stok die hij ooit een keer had ontvangen in Ierland doorgaf aan de nieuwe voorzitter Cees van der  Sluis.

Tot slot spraken de oud voorzitters Marcel Zwiep en Aloys Timmerhuis het publiek nog kort toe, waarna Cees van der Sluis iedereen nogmaals bedankte voor de aanwezigheid en voor de steun in de afgelopen jaren.

Na het officiële deel was er ruimte voor de diverse aanwezigen om nog even gezellig na borrelen en te toasten op deze historische gebeurtenis.

IMG_0897         IMG_0872