Image and video hosting by TinyPic

Maandag 28 februari jl. vond de jaarvergadering van de Nederlandse Klootschieters Bond plaats in de kantine van Klootschietvereniging ’t Woudhuis in Apeldoorn.

Tijdens deze goed bezochte (?) avond werd er een “nieuwe” voorzitter gekozen door de aanwezigen. Aloys Timmerhuis had zich kandidaat gesteld en is unaniem benoemd tot voorzitter van de NKB, voor een periode van 3 jaar.

Timmerhuis was in de periode van 2001 – 2008 ook al voorzitter van de NKB . Hierna werd hij opgevolgd door Bert Kievits. Kievits heeft echter het afgelopen jaar besloten te stoppen met zijn voorzitterschap omdat het niet meer te combineren viel met zijn drukke eigen zaak. Timmerhuis bedankte de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf aan dat hij deze taak met veel enthousiasme zal gaan vervullen. (zie foto)

Tevens werd er afscheid genomen van een aantal mensen die zich de afgelopen jaren in hebben gezet voor de NKB.

Martijn oude Vrielink, Herman Berends en Jolanda oude Avenhuis namen deze avond afscheid als bestuursleden van verschillende commissies.

Image and video hosting by TinyPic

Martijn was sinds 2008 lid van de BWC en zat ook een tijd in de LTC namens de BWC.

Wegens tijdgebrek heeft Martijn besloten te stoppen. Hij ontvangt binnenkort een attentie namens de NKB als blijk van waardering voor zijn inzet.

Herman Berends was sinds 1999 lid van de scheidsrechterscommissie. Hij zat in deze commissie namens de KFIJ. Ook was hij lid van de LTC, afgevaardigd vanuit de scheidsrechterscommissie. Hij werd voor zijn diensten gewaardeerd met de zilveren bondsspeld.

Jolanda oude Avenhuis was sinds 2006 afgevaardigde van MT in de scheidsrechterscommissie. Ze was een van de kartrekkers van deze commissie. Wegens haar gezinssituatie heeft ze besloten te stoppen met haar werkzaamheden binnen deze commissie.

Jolanda ontving een bos bloemen en een herdenkingsplaat (zie foto)

Ook werd Agnes ten Velde nog even in het zonnetje gezet voor haar bewezen diensten het afgelopen jaar. Agnes is de bezige bij van het bondsbureau. Mailtjes sturen, alle post sorteren, maillijsten controleren en nog veel meer. (zie foto)