Afgelopen week heeft de overheid bekend gemaakt dat senioren ook weer mogen trainen.
Daarop heeft het NOC*NSF een nieuw protocol opgesteld, dat als bijlage is toegevoegd.
Wij adviseren vanuit de NKB dit protocol op te volgen.

Wedstrijden
Zoals de regels nu zijn, mogen er geen wedstrijden plaats vinden voor 1 september 2020.
We hebben een verzoek aan het NOC*NSF gericht om voor ‘niet-contact-sporten’, zoals het klootschieten, de regels te versoepelen en dit eerder toe te laten.
Zodra we daarover bericht hebben, laten we dit weten.

ALV
Veel ALV’s, o.a. die van de NKB, zijn dit voorjaar uitgesteld.
Over het algemeen geldt de regel dat binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de ALV moet zijn gehouden.
Vanwege de beperkingen die nu zijn opgelegd, is dit nog niet mogelijk.
Door de overheid is een Noodwet opgesteld die het mogelijk maakt, de ALV uit te stellen en/of alsnog digitaal te houden.
Komende weken gaan we als NKB een beslissing nemen hoe daarmee om te gaan.

Vragen of opmerkingen mogen worden gemaild naar het Bondsbureau.

Veel sport-(lees: train-) plezier en hou de regels in acht en blijf gezond!

Downloaden (PDF, 196KB)