Ledenadministratie

Procedure aanmelding van nieuwe leden

Nieuwe leden bij de Nederlandse Klootschieters Bond kunnen zich via hun vereniging aanmelden bij de desbetreffende afdeling waarvan zij onderdeel uitmaken.
Door het in tweevoud invullen van het formulier  (aanmelding mutaties leden) worden deze naar de afdeling gestuurd met daarbij een bijbehorende (één) pasfoto van het betreffende lid.
Tevens is dit formulier voor overige mutaties bestemd, zoals een afmelding of een adreswijziging.
Vervolgens stuurt de afdeling één exemplaar met pasfoto naar de ledenadministratie van de NKB.
De ledenadministrateur van de NKB zorgt ervoor dat de mutaties binnen twee weken na ontvangst zijn verwerkt. Deze stuurt op haar beurt het gemaakte ledenpasje retour naar de afdeling.
Tevens wordt van elke mutatie van een vereniging een nieuwe uitdraai (overzicht) mee gestuurd voor controle door de afdeling en vereniging. Zo voorkomt de NKB hiermee dat er eventuele fouten of tekortkomingen ontstaan van de ledenadministratie.
De afdeling dragen zorg voor dat het pasje en de wijzigingen bij de betreffende vereniging (lid) komt.

Voor de wijzigingen die na 1 december van het kalenderjaar binnen komen kan niet worden gegarandeerd dat deze worden verwerkt voor 31 december van dat zelfde jaar.

De afdelingen en/of verenigingen krijgen  ieder jaar in de maand januari een overzicht en totale uitdraai van hun eigen leden.

 

Gerrit Hofsté

Ledenadministratie