De NKB heeft, zoals een goede organisatie dat behoort te doen, voor al haar leden, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wat houdt dat nu in:

De aansprakelijkheidsverzekering is feitelijk onmisbaar voor iedere vereniging. Een aantal voorbeelden: door achterstallig onderhoud aan de tribune (eigendom van de vereniging) wordt schade of letsel toegebracht aan één of meer toeschouwers; een bezoeker zakt in de kantine door een stoel en verwondt zichzelf; een door de club geplaatst reclamebord raakt los en treft een voorbijganger. In al deze gevallen kan de vereniging voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

 

Wie zijn verzekerd?

Dat zijn alle leden die in de ledenadministratie voorkomen van de NKB. Dus alle gewone- , maar ook bestuur- en commissieleden van NKB/afdelingen en de verenigingen zijn verzekerd. Toch zal er in geval van schade eerst melding gedaan moeten worden bij de eigen WA verzekering. Landelijk gezien heeft 95% al een WA verzekering afgesloten. Treden hier problemen op, dan pas kan de NKB worden ingeschakeld. De laatste jaren is (gelukkig) slechts een enkel schadegeval gemeld, dat door verzekeraar Nationale Nederlanden correct is afgehandeld.

 

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering verzekert leden, bestuursleden en vrijwilligers wanneer zij bij het uitoefenen van activiteiten voor de vereniging letsel oplopen. Dat geldt dus zowel voor beoefenaars van de sport als voor vrijwilligers die een vergadering bijwonen of die klusjes doen in het clubhuis. Ziektekostenverzekeringen en de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn in principe goede basisvoorzieningen. Een ongevallenverzekering is een aanvulling daarop, die nodig is om ook de risico’s bij overlijden of blijvende invaliditeit en van bepaalde geneeskundige behandelingen af te dekken.

De dekking bedraagt:

a. bij overlijden € 2460,- b. bij blijvende invaliditeit maximaal € 23.500,-

Gezien de zeer forse premie die hiervoor betaald moet worden heeft de NKB zich hiervoor niet verzekerd.

 

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is voor verenigingen in bepaalde gevallen zeker aan te bevelen. Vooral omdat het aantal contractuele verplichtingen en overeenkomsten van de NKB een redelijke omvang heeft, is de kans op een juridisch conflict niet te verwaarlozen. De kosten van het advies van een juridisch expert zijn hoog. Een rechtsbijstandsverzekering betaalt niet uit, maar levert diensten. Vooral de mogelijkheid van advies en behandeling door de eigen deskundigen van de verzekeraar bieden een vereniging in geval van contractuele geschillen een grote steun.

De NKB is hiervoor niet verzekerd.

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt in principe de financiële risico’s van directe handelingen of taken van het bestuur.

Inmiddels zijn we daarvoor conform de normen voor verzekerd.

 

Uiteraard hebben we een goede inventarisverzekering t.b.v. het bondsbureau. De Klootmobiel en de inventaris hiervan, is ook verzekerd. We hebben U zowel recent als in voorgaande jaren, met enige regelmaat geïnformeerd over verzekeringen.

Uw eigen vereniging heeft dus geen eigen WA verzekering nodig.

Hebt U toch nog vragen, laat het weten !!