Ledenadministratie

Procedure aanmelding van nieuwe leden

Nieuwe leden bij de NKB kunnen zich via hun vereniging aanmelden bij de desbetreffende afdeling waarvan zij onderdeel uitmaken.
Door het in invullen van het formulier  (aanmelding mutaties leden) worden deze naar de afdeling gestuurd met daarbij een bijbehorende (één) pasfoto van het betreffende lid. Dit kan en mag ook digitaal.
Tevens is dit formulier voor overige mutaties bestemd, zoals een afmelding of een adreswijziging.
Uw afdeling zorgt ervoor dat uw aanmelding c.q. wijziging bij de betreffende ledenadministrateur van de N.K.B.  komt.
Van elke mutatie binnen een vereniging stuurt de ledenadministrateur een vernieuwde ledenlijst (PDF) terug naar de afdeling voor controle, hiermee voorkomt de NKB dat er eventuele fouten of tekortkomingen ontstaan van de ledenadministratie.
De afdeling dragen zorg voor dat het pasje en de wijzigingen bij de betreffende vereniging (lid) komt.

Voor de wijzigingen die na 1 december van het kalenderjaar binnen komen kan niet worden gegarandeerd dat deze worden verwerkt voor 31 december van dat zelfde jaar.

De afdelingen en/of verenigingen krijgen  ieder jaar in de maand januari een overzicht en totale uitdraai van hun eigen leden.

ledenmutatie.docx
ledenmutatie.pdf

Bondsbureau
Jan Tijman op Smeijers
Ledenadministratie