DE GESCHIEDENIS EN VERDERE ONTWIKKELING VAN HET INTERNATIONALE KLOOTSCHIETEN

In het voorjaar van 1934 werd Johan P. Poorthuis uit Losser door een kranteartikel opmerkzaam gemaakt op het feit, dat het klootschieten mogelijk ook in Duitsland werd beoefend. Voordien was niet of nauwelijks bekend of de sport internationaal werd gespeeld.

Na een briefwisseling togen Poorthuis en zijn broer per fiets naar Jever om persoonlijk contact te leggen met deze “nieuwe” klootschieters-natie.

Er werd een uitwisseling geregeld, die resulteerde in de eerste interlandwedstrijd, die in Jever werd gespeeld op 2 september 1934. Nadien werden de contacten bestendigd en uitgebreid, hetgeen echter door de tweede wereldoorlog weer enigszins verwaterde.

In 1952 herhaalde de geschiedenis zich en wel in de “ontdekking” van Ierland als klootschietersland. Ook nu werd Johan Poorthuis’ aandacht getrokken door een artikel met foto “kegelen op z’n Iers”, hetgeen zo was te zien op de foto, veel weg had van het Nederlandse straatklootschieten.

Via de uitgever kwam hij in contact met de schrijfster van het artikel en via haar werd het eerst contact gelegd met Flor Crowley, de latere voorzitter van de I.B.A.

Een jarenlange briefwisseling volgde, doch tot een rechtstreekse confrontatie kwam het aanvankelijk niet in verband met de onoverkomelijk lijkende afstand. Het vervolg vond eerst plaats in 1965 toen Johan’s jongste zoon Gerard met vrienden – ook weer per fiets – naar Ierland reisde. Hoewel het enthousiasme groot was, vond de volgende ontmoeting pas in 1968 plaats in Ierland en wel tussen Johan Poorthuis en Flor Crowley.

Bij deze besprekingen werd overeengekomen, dat er een internationaal treffen zou plaatsvinden tussen Duitsland, Ierland en Nederland. Dit zou een landenwedstrijd worden, die toen reeds op alle drie de onderdelen (straat, veld en zetten) werd uitgevochten.

Het gebeuren vond plaats op 30 en 31 mei en 1 juni 1969 in Losser. Alleen het onderdeel zetten kende gezien de toenmalige opzet een eerste persoonlijk Europees Kampioen (senioren). Op laatstgenoemde datum werd de I.B.A. opgericht met als eerste voorzitter Flor Crowley.

Er werd besloten het volgende treffen in 1970 te laten plaatsvinden in Ierland.

Dit geschiedde in Cork, waarbij dezelfde wedstrijdvormen en regels golden als tijdens de eerste interland.

De 3de Europese Kampioenschappen vonden plaats in Garding en wel in 1972. Wederom volgens de regels uit 1969.

Bij de 4de E.K. in 1974 te Jever werd gekozen voor individuele prestaties als uitgangspunt voor het landenklassement op alle onderdelen. Voor het eerst kon worden gesproken van een individueel Europees kampioen op zowel de onderdelen zetten, straat als veld. Verder werd de juniorenwedstrijd geïntroduceerd, doch per bond kon slechts één jeugdlid deelnemen en dan alléén nog op het onderdeel zetten.

De 5de Europese Kampioenschappen vonden plaats in 1977 in Ierland (Cork) geheel volgens de regels uit 1974.

In 1980 werd de titelstrijd gehouden in Nederland (Tubbergen). Als nieuwtje werden hier de junioren toegelaten tot alle onderdelen en met meerdere personen per bond.

Na deze E.K. stelde Flor Crowley zijn functie ter beschikking en werd opgevolgd door Karl Sievers.

Op de 7de E.K. in 1984 in Garding werden voor het eerst dames toegelaten en wel op het onderdeel straat.

Tijdens de 8ste E.K. te Norden in 1988 werd hetzelfde wedstrijdschema aangehouden. Enkele maanden na dit treffen overleed Karl Sievers. Jan Bonke won op de veldbaan.

Zijn taken werden nadien tijdelijk waargenomen door Brandon Roche. In ditzelfde jaar overleed de grondlegger van de I.B.A. Johan Poorthuis.

Op de 2-jaarlijkse vergadering van 1990 werd Jardo Tapper als nieuwe voorzitter gekozen. Tevens werden op deze bijeenkomst de statuten gewijzigd en werd de structuur van de I.B.A. veranderd.

Er werden namelijk twee organen ingesteld, te weten het Congres (beleidsbepalend) en de Raad (uitvoerend). De Raad draagt zorg voor de organisatie van de Europese Kampioenschappen, Tevens werd besloten om de voorzitter, leidende vice-voozitter en secretaris te benoemen voor een periode van 4 jaar. Telkens zou een andere bond de personen leveren.

Op het 9de E.K. in 1992 in Cork te Ierland waren zowel de heren als de junioren en dames op alle onderdelen vertegenwoordigd en kon worden gesproken van een complete kompetitie in alle disciplines. Nico Leussink won op het onderdeel straat.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de I.B.A. werd in Tubbergen een kleine E.K. gehouden van 13 t/m 15 mei 1994. Naast goed georganiseerde wedstrijden werden mensen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de I.B.A. geëerd. Daarnaast werd een compleet nieuw wedstrijd-reglement van kracht.

In 1996 vonden de 10e Europese Kampioenschappen plaats, deze keer in Tubbergen. Voor Nederland een groot succes met o.a. de titel op het veld voor Rober Leussink en een 3e plaats voor Jan Hulskotte.

De jeugdspeler Arthur Timmerhuis werd 2e op zowel straat als bij het zetten.

Dit goed georganiseerd toernooi, met grote financiële ondersteuning van gemeente Tubbergen en Grolsch.

Het jaar 1996 was ook het jaar van de ontdekking. Ook in Italië blijkt het klootschieten door ruim 2000 mensen te worden beoefend. Een bezoek door NKB mensen, leidde tot ver gaande contacten en een uitwisseling in 1998.

In 2000 vond het 11e E.K. plaats in Meldorf (Schleiswig-Holstein) in Duitsland.

Hier nemen voor het eerst ook meisjes deel. Per organisatie konden 2 meisjes per onderdeel deelnemen. Ook de Italiaanse ploeg (Abis) was voor het eerst present, en kwam met name bij de heren zeer goed voor de dag.

Voor Nederland, was dit het meest succesvolle toernooi ooit. Er werden naast 2 titels ook nog eens 3 andere podiumplaatsen behaald. Kampioen werden Robert Meyer op het veld en Mark Oude Luttikhuis op straat. Bij de junioren behaalde Chantal Oude Nijhuis bij de meisjes een 3e plaats. Op zowel het veld als op straat. Bij de jongens was het Henk Heerink die een zeer verdienstelijke 2e plek op straat bereikte.

Ook in tussenliggende jaren werden er diverse internationale ontmoetingen georganiseerd. Bijvoorbeeld in 1994 in Ierland en Duitsland. Ook in 1998 was de elite weer bijeen in Ierland. In 2002 bestond de Duitse FKV (40.000 leden) 100 jaar. Daar namen voor het eerst Spanjaarden en Zwitsers deel. Onze sport krijgt steeds meer internationale allure.

In 2004 is het 12e EK gehouden in Duitsland.

In 2008 is het EK georganiseerd door de Ierse organisatie Ból Chumann te Cork en het 1ste Wereldkampioenschap in 2010 door de Nederlandse Klootschietbonden in de gemeente Dinkelland. Twee unieke evenementen, waarvan u elders op deze site de nodige informatie aantreft. In 2012 zal het 14e EK voor het eerst gehouden worden in Pesaro- Italië door ABS.