Vier commissieleden nemen afscheid

Tijdens de jaarvergadering op 3 juni jl. heeft de NKB afscheid genomen van een viertal vrijwilligers die al jarenlang zich hebben ingezet voor de club. 
Alle vier vrijwilligers zetten zich in voor de 'KC-TC' commissie, ook wel de topsportcommissie genoemd. 
Het betroffen de volgende personen: 

 

- André Schurink
André is jarenlang trainer geweest van de kernploeg en heeft zich hiermee verdienstelijk gemaakt. Door zijn enthousiasme en inzet, zijn drive om altijd het beste uit de sporters te halen en zijn kritische blik op het klootschieten heeft hij menig klootschieter getraind wat uiteindelijk tot mooie prestaties heeft geleid. Voor zijn inzet ontvangt André binnenkort de gouden bondsspeld, omdat hij tijdens de jaarvergadering helaas afwezig was. 

- Jos Klein Gebbink
Jos is al jaren als bondscoach betrokken bij de NKB. In 2008, tijdens het EK in Ierland was hij bondscoach van de dames en vanaf 2010 (het WK in Nederland) heeft hij de jeugd onder zijn hoede genomen. Jos is jarenlang lid geweest van de kernploegcommissie (KC). Jos is een stille kracht die de jeugd begeleid tijdens de internationale wedstrijden en hen voorziet van de nodige informatie. Hij zal nooit zelf op de voorgrond treden, daarom werd hij tijdens de jaarvergadering even goed in het zonnetje gezet door zowel de jeugdspelers als door het bondsbestuur. Tijdens het laatste EK won hij met de jeugd meerdere teammedailles. Jos ontving voor zijn jarenlange inzet de gouden bondsspeld. 

- Jan Wiegers 
Jan Wiegers heeft, net als Jos Klein Gebbink, ook jarenlang de rol van bondscoach vervuld en was lid van de kernploegcommissie (KC). Hij wisselde van juniorencoach (2008) naar herencoach (sinds 2010). Jan deed dit op onnavolgbare wijze en met de hem typerende humor. Kenmerkend hiervan zijn de appjes met een vleug humor die de sporters kregen voor een internationale wedstrijd, maar ook de rust en kalmte die hij uitstraalde voor de start en altijd voorzien van een schuurpapiertje om de kloot ruw te maken. Jan neemt afscheid als bondscoach met een gouden teammedaille op het onderdeel straat tijdens het laatste EK, iets dat als een mooi hoogtepunt voor zijn bondscoachtermijn gezien kan worden. Jan ontving namens het bestuur een gouden bondsspeld. 

- Hanneke Aalbers
Hanneke is al jarenlang het vaste gezicht van de Grolsch Champions Tour wedstrijden en had zitting in de kernploegcommissie (KC). Zij is diegene die alle uitnodigingen verstuurd, de aanmeldingen regelt en de wedstrijdschema's in elkaar zet. Hier gaat veel tijd in zitten en dit moet ook secuur gebeuren, iets dat aan Hanneke zeer toevertrouwd was. Een pak ruilen voor een maatje groter (of kleiner) of een uitslag corrigeren? Vaak was een appje genoeg waarna e.e.a. door Hanneke werd uitgezocht en keurig afgehandeld. Voor haar jarenlange inzet ontving Hanneke de gouden bondsspeld in de vorm van een hangertje. 

Nieuws Overzicht