Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Binnen de NKB is er een commissie in het leven geroepen die zich hiermee bezig houdt. Binnenkort zullen de aangesloten verenigingen informatie ontvangen zodat dit ook op verenigingsniveau kan worden doorgevoerd.