Het heeft (te) lang geduurd maar dan eindelijk de nodige informatie.
 
Bijgaand een overzcht van de " Kernploegen 2011 " .Alle personen ( behalve de junioren met een ****) zijn automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi op straat/of veld
 
Op straat zijn de data iets aangepast. De datum 8 okober is komen te vervallen omdat er dan in Ierland een internationale wedstrijd plaatsvindt  waar ondermeer Silke Tulk en Robert Meijer aan zullen deelnemen. In plaats hiervan komt 3 december op de agenda. Nadere informatie volgt in de 2e helft van september, na afloop van de voorronde wedstrijden.
 
De junioren met een **** achter hun naam kunnen automatisch deelnemen aan de voorronde wedstrijden. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. en worden dus EXTRA toegevoegd aan het deelnemersveld.
 
Bij de meisjes houden we eigenlijk geen kernploegleden over. Daarom kunnen afdelingen/bonden bij deze 1 extra meisje opgeven.
 
Mocht er binnen een afdeling/bond sprake zijn van  sporters die zich niet hebben kunnen plaatsen voor de voorrondewedstrijden en waarvan men kan aannemen dat ze zeker een kans hebben op plaatsing voor het hoofdtoernooi dan kan men kontakt opnemen met een lid van de kernploegcommissie ( namen staan vermeld in jaaroverzicht 2010).
 
Eind augustus zou er een wedstrijd plaatsvinden tegen een team van de FKV. Aangezien zij op de afgesproken dag NIET aanwezig kunnenzijn , gaat deze wedstijd helaas NIET door. Er is wel gedacht en gesproken over een alternatieve wedstrijd, maar dit zal geen doorgang vinden.
 
Kernploegcommissie.

Kernploeg straat 2011

Kernploeg veld 2011