Gisteravond zijn er vier bondsspelden uitgereikt aan vrijwilligers die afscheid namen van een bestuurlijke taak binnen de NKB.

Gerard Aalbers kreeg een gouden bondsspeld uitgereikt vanwege zijn jarenlange inzet in de BondsWedstrijdCommissie.
Eric Nijenhuis kreeg eveneens een gouden bondsspeld, daar hij jaren in de TrainingsCommissie zitting heeft gehad.
Ivo Egbers ontving een zilveren bondsspeld als dank voor zijn rol als penningmeester van de bond, Martin Timmerhuis (niet aanwezig) ontving een zilveren bondsspeld vanwege zijn inzet bij de BondsWedstrijdCommissie.

Langs deze weg willen wij alle afzwaaiende vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet en wij hopen hen wellicht in de toekomst terug te zien in een andere functie.