Downloaden (PDF, 135KB)

Rooster van aftreden bestuur NKB

Bestuursevaluatie: 

Op 6 februari 2023 heeft het bestuur een korte bestuursevaluatie gehouden. Het doel hierbij is om vast te stellen of het bestuur effectief functioneert en/of elk bestuurslid effectief bijdraagt aan het functioneren van het bestuur en de bond. In de openhartige evaluatie zijn er inzichten verkregen die moeten zorgen voor meer controle over het presteren van het bestuur. Daarbij hebben we kritisch naar ons eigen functioneren gekeken. Daarbij hebben besloten om deze zomer een evaluatie te plannen met externe begeleiding, waarin we de uitkomsten gaan bespreken om tot goede conclusies te komen en de verbeterpunten vast te stellen.